Bank Pocztowy przystąpi do projektu edukacyjnego

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, Promocje, marketing, sponsoring, O Banku Pocztowym, Bank Pocztowy w liczbach

Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A. działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejmują wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu jest podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony deklarują zamiar współpracy na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

Bank Pocztowy S.A. i PERN S.A. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zamierzają wspólnie prowadzić przedsięwzięcia, których realizacja przewidywana jest na 2018 rok i kolejne lata. Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie wspierać projekt merytorycznie i koncepcyjnie, m.in. udostępniając materiały znajdujące się w zasobach obu instytucji.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny pn. „Plecak sztubaka”, kalendarz edukacyjny prezentujący sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca m.in. materiały merytoryczne, scenariusze lekcji, konkursy wiedzy dla uczniów.

 

Drukuj komunikat

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński