Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

O Banku Pocztowym

W dniu 08 czerwca 2020 r. Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A. złożył rezygnację z funkcji w Zarządzie Banku Pocztowego S.A. ze skutkiem na dzień
09 czerwca 2020 r.

Robert Kuraszkiewicz związany był z Bankiem Pocztowym od czerwca 2016 r., kiedy to rozpoczął sprawować funkcję Członka Zarządu. Powołany na Wiceprezesa Zarządu w lipcu 2017 r. Od stycznia 2019 r. jednocześnie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu i funkcję Wiceprezesa Zarządu. Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w czerwcu 2019 r.

 

Drukuj komunikat