Bank Pocztowy wśród pierwszych banków zwolnionych z tzw. fall-back

Bank Pocztowy w liczbach, Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

Bank Pocztowy jako jeden z pierwszych banków w Polsce został objęty wyłączeniem Komisji Nadzoru Finansowego z obowiązku ustanowienia mechanizmów awaryjnych dla Interfejsu API, udostępnionego zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2.

Interfejs API Banku Pocztowego został zweryfikowany w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego. W jego wyniku, w dniu 4 grudnia 2019 r., Bank Pocztowy, jako jeden z pierwszych banków w Polsce, uzyskał zwolnienie KNF z obowiązku ustanowienia dodatkowych mechanizmów awaryjnych dla tego interfejsu (tzw. fall-back). To nowy rodzaj procedury, wprowadzonej na podstawie dyrektywy PSD2.

- Fakt, że Bank Pocztowy jako jeden z pierwszych uzyskał od Komisji Nadzoru Finansowego tzw. zwolnienie z fall-back to duży sukces naszej organizacji i potwierdzenie wysokiej jakości rozwiązań technologicznych „otwartej bankowości”, które w ostatnim roku oddaliśmy w ręce naszych klientówkomentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Otwarta bankowość to ekosystem, w którym dane bankowe udostępniane są za zgodą klienta certyfikowanym dostawcom trzecim poprzez otwarte interfejsy programistyczne (API), pozwalające na komunikowanie się ze sobą aplikacji. Zgodnie z wymogami PSD2, Bank Pocztowy udostępnił swoje API do użytku w czerwcu b.r., a następnie złożył jego dokumentację do Komisji Nadzoru Finansowego.

Objęcie Banku Pocztowego wyłączeniem z obowiązku ustanowienia mechanizmów awaryjnych wymagało wykazania, że wdrożone przez Bank rozwiązanie spełnia wszystkie wymagane przepisami warunki w zakresie bezpieczeństwa i technologicznej niezawodności rozwiązania.

Drukuj komunikat