Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Bank Pocztowy w liczbach, Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, Promocje, marketing, sponsoring, O Banku Pocztowym

W dniu 7 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 7 stycznia 2019 r. Robertowi Kuraszkiewiczowi wykonywanie obowiązków odpowiadających obowiązkom Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. wynikających z regulacji wewnętrznych Banku Pocztowego S.A.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie wobec Roberta Kuraszkiewicza zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W związku z powyższym, także z dniem 7 stycznia 2019 r. zakończył się okres czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Banku przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej Banku Jakuba Słupińskiego.

Robert Kuraszkiewicz, Wiceprezes Zarządu wykonujący obowiązki Prezesa Zarządu,  odpowiada za obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów oraz za Obszar Biznesu, Skarbu i Informatyki. Z Bankiem Pocztowym związany jest od czerwca 2016 r. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach East Central European Scholarship Program studiował finanse na University of Wisconisn Lacrosse. Uzyskał certyfikat Georgetown University Washington DC w zakresie Financial Management. W roku 1998 odbył praktyki w prestiżowym Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie.

Więcej informacji na temat Zarządu Banku Pocztowego S.A. znaleźć można TUTAJ.

Drukuj komunikat