teaser.jpg

r.

Bank Pocztowy w 2014 r. – rekordowe wyniki finansowe

Bank Pocztowy w 2014 r. wypracował najwyższy w swojej historii zysk netto na poziomie 43,6 mln zł. Jest to rezultat wyższy o 21 proc. w porównaniu do 2013 r. W 2015 r. Grupa Banku chce aktywnie zachęcać Klientów do swojej oferty, m.in. kredytów gotówkowych.

2014 rok Bank Pocztowy zakończył rekordowymi wynikami finansowymi, osiągniętymi dzięki dynamicznemu rozwojowi biznesu. Grupa Banku, pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, wypracowała 43,6 mln zł zysku netto, co dało 21 proc. wzrost w porównaniu do roku 2013 i najlepszy wynik w historii Banku. O 13 proc. wzrosły również dochody Banku, które ogółem ukształtowały się na poziomie 332 mln zł. Jednocześnie rentowność Banku Pocztowego mierzona wskaźnikiem ROE wzrosła do poziomu 10,5 proc., osiągając poziom o 0,3 p.p. wyższy od średniej dla całego sektora bankowego. Utrzymywana w 2014 r. dyscyplina kosztowa przyniosła Bankowi dalszą poprawę wskaźnika koszty/dochody (C/I), 65,3 proc. (- 6p.p, r/r).

Wzrost zysku w 2014 r. został osiągnięty przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa działalności. Na koniec minionego roku współczynnik wypłacalności Grupy Banku Pocztowego ukształtował się na poziomie 13,4 proc.

– Strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską oraz koncentracja na Klientach z małych miejscowości przynosi efekty. W 2014 r. postawiliśmy milowy krok w budowaniu silnej i bezpiecznej Grupy kapitałowej – mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Wzrost w depozytach i kredytach

W 2014 roku Klienci otworzyli 240 tys. nowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Na rachunkach w Banku Pocztowym posiadali 6,5 mld zł środków, czyli o ponad 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Były to w dominującej części stabilne depozyty detaliczne.

W tym czasie saldo kredytów Banku Pocztowego wzrosło do 5,3 mld zł.  

Dobra ocena Banku przez inwestorów przyczyniła się do sukcesu emisji przez Bank Pocztowy obligacji zwykłych o wartości 210 mln zł, a także obligacji krótkoterminowych o wartości 120 mln zł.

W ostatnich latach z tytułu emisji obligacji długoterminowych Bank pozyskał na rozwój działalności 650 mln zł.

Rozwój zgodny z oczekiwaniami

Rok 2014 upłynął Bankowi Pocztowemu pod znakiem dobrych wyników finansowych, ale także weryfikacji kierunków działania na najbliższe lata. W efekcie Bank w 2014 r. m.in. zaoferował klientom Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, pierwsze w Polsce konto dające posiadaczom bezterminową i bezwarunkową gwarancję braku opłat za jego prowadzenie. W ofercie pojawiły się także nowe programy lojalnościowe realizowane wspólnie z Pocztą Polską. Pozwoli to na osiągnięcie jednego z celów Banku na 2015 rok - utrzymanie wysokiej dynamiki akwizycji ROR.

 – Zamierzamy pozyskać 300 tys. rachunków i wejść do ścisłej czołówki rynkowej w pozyskiwaniu klientów. Planujemy też udzielać 100 mln zł kredytów gotówkowych miesięcznie i osiągnąć 2 mld zł salda na koniec roku. Ponadto już rozpoczęliśmy wprowadzanie z sukcesem oferty funduszy inwestycyjnych, co istotnie zwiększa atrakcyjność naszej oferty w zakresie lokowania oszczędności. W 2015 r. chcemy zachęcić Klientów do zainwestowania w ten sposób 200 mln zł – mówi Szymon Midera. – Chcemy być najprostszym bankiem na rynku, oferującym Klientom najprostsze produkty w dobrej cenie. Bankiem prostych procedur, czytelnych procesów i zrozumiałej komunikacji – dodaje Midera.

Dotychczasowe działania Banku Pocztowego zyskały uznanie wśród ekspertów bankowych. Doceniono m.in. fakt, że Bank dochowywał szczególnej staranności przy komunikacji z rynkiem, dzięki czemu otrzymał prestiżową nagrodę za najlepszy raport roczny za 2013 roku w konkursie Best Annual Report organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.


Załączniki

Wyniki_2014.pdf

Wyniki 2014.pdf

Wyniki_2014.pdf

rozmiar pliku: 1.3 MB

Szymon Midera - wyniki Banku Pocztowego w 2014 r.

Szymon Midera - wyniki Banku Pocztowego w 2014 r.

setka Sz Midera marzec2015.mp4

rozmiar pliku: 16.8 MB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły