W Banku Pocztowym można już bezpłatnie złożyć wniosek o przyznanie świadczeń 500+ dla ukraińskich dzieci, które znajdują się w Polsce. Wniosek w języku polskim lub ukraińskim mogą złożyć rodzice, ale także np. polscy opiekunowie prawni

Bank Pocztowy w liczbach, Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

Bank Pocztowy uruchomił właśnie nową usługę, dzięki której rodzice albo opiekunowie prawni mogą bezpłatnie składać wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach programu 500+ dla dzieci z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych musiały emigrować i znajdują się obecnie na terenie Polski. Wnioski w języku polskim lub ukraińskim można składać bezpłatnie 24 godziny na dobę poprzez bankowość elektroniczną Pocztowy24 Banku Pocztowego.

Przyznawanie i wypłacanie obywatelom Ukrainy świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ jest możliwe dzięki tzw. specustawie. Prawo do świadczenia mają osoby, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Zgodnie z ostatnimi informacjami podanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w polskich szkołach jest obecnie 196-197 tys. dzieci i młodzieży ukraińskiej.

500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 lat otrzyma:

 • obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi;
 • obywatel Ukrainy albo żona obywatela Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 r. przybyli z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce;
 • obywatel Ukrainy albo małżonek obywatela Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiegają się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi;
 • obywatel innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

- Wnioski można składać oczywiście bezpłatnie 24 godziny na dobę  zarówno w języku polskim jak i ukraińskim. To ułatwienie dla tych obywateli Ukrainy, którzy korzystają z pomocy swoich polskich przyjaciół przy wypełnianiu online potrzebnych dokumentów.  Wypełnione wnioski przed wysyłką do ZUS przez bankowość elektroniczną Banku Pocztowego można także zapisać na własnym komputerze. Co ważne, już po wysłaniu wniosku zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia na wskazany przez klienta adres email tłumaczy Jarosław Gawroński, Naczelnik Wydziału Elektronicznych Kanałów Dystrybucji i e-Płatności Banku Pocztowego.

Aby złożyć wniosek potrzebne są:

 • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada);
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku;
 • numer rachunku bankowego w Polsce;
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail;
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym;
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja;
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

 

Oprócz bankowości elektronicznej wnioski można także składać bezpośrednio Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Drukuj komunikat