Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

19 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji z dniem 1 grudnia 2020 r.: Michała Leskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego oraz  Marcina Ledworowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego.

Michał Leski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z dniem 30 listopada 2020 r.

Skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. od 1 grudnia 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

  • Jakub Słupiński - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu,
  • Marcin Ledworowski - Członek Zarządu,
  • Michał Leski - Członek Zarządu,
  • Piotr Piechota - Członek Zarządu.

 

Drukuj komunikat