Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

O Banku Pocztowym

W dniu 01 września 2020 r. Tomasz Jodłowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego S.A. złożył rezygnację z funkcji w Zarządzie Banku Pocztowego S.A. ze skutkiem na dzień 04 września 2020 r.

Tomasz Jodłowski z Bankiem Pocztowym związany był od grudnia 2016 r., od stycznia 2017 r. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Ryzyka. Powołany na stanowisko Członka Zarządu w maju 2018 r.

 

Drukuj komunikat