5% na Nowym Koncie Oszczędnościowym

Bank Pocztowy w liczbach, Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty

Od 1 października br. zmianie uległo oprocentowanie wybranych produktów depozytowych i kredytowych w Banku Pocztowym. Podstawowe oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego zostało podniesione do 5% w skali roku a Klienci dokonując płatności kartą mogą rozciągnąć je do 9%.

Nowe Konto Oszczędnościowe to wygodne połączenie konta i lokaty. Zapewnia wysokie oprocentowanie przy równoczesnym dostępie do środków - Klient może trzy razy w miesiącu bezpłatnie wypłacić gotówkę, nie tracąc przy tym odsetek.

W ramach programu „Ekstra Procent" Klienci aktywnie korzystający z karty płatniczej do rachunku osobistego Banku Pocztowego mogą podnieść oprocentowanie swojego Nowego Konta Oszczędnościowego nawet do 9%. Łączna wartość operacji dokonanych przy użyciu karty w danym miesiącu kalendarzowym zwiększa oprocentowanie rachunku w kolejnym miesiącu. Specjalna oferta dotyczy kwoty na rachunku do 10 000 zł.

Łączna wartość operacji bezgotówkowych zrealizowanych przy użyciu karty płatniczej w danym miesiącu kalendarzowym

Oprocentowanie NKO w następnym miesiącu kalendarzowym

poniżej 500 zł

5%

od 500 zł do 999,99 zł

6%

od 1000 zł do 1499,99 zł

7%

od 1500 zł do 1999,99 zł

8%

od 2000 zł wzwyż

9%

Nowe Konto Oszczędnościowe można otworzyć w każdej placówce Banku Pocztowego, Urzędach Pocztowych, przez internet oraz za pośrednictwem infolinii Banku.

W ciągu roku od wprowadzenia do oferty rachunku 96,4 tys. Klientów zdeponowało na nim przeszło 325 mln zł.

Zmianie ulega również oprocentowanie 3-miesięcznej lokaty standardowej - z 4,8 % na 3%. Lokata dostępna jest w placówkach Banku Pocztowego i Urzędach Pocztowych. 

Oprocentowanie pozostałych lokat standardowych oraz lokat w sklepie on-line nie ulega zmianie.

Dodatkowo zmieniono oprocentowanie kredytów hipotecznych - od 1 października br. wyznaczane będzie na podstawie stałej marży banku oraz stawki referencyjnej WIBOR 3M (zamiast WIBOR 6M), aktualizowanej kwartalnie.

Nowe marże kredytów mieszkaniowych wynoszą:

  • dla kwoty kredytu poniżej 200 tys. - od 3%
  • dla kwoty kredytu powyżej 200 tys. - od 2,8%.

Aktualne zestawienie stawek oprocentowania lokat i kredytów dostępne jest w serwisie Banku Pocztowego. 

Drukuj komunikat