Lokata ze wsparciem w Banku Pocztowym

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

Dzięki nowej lokacie z darmowym ubezpieczeniem Klienci nie muszą się obawiać, że utrata pracy zmusi ich do zlikwidowania lokaty i utraty zysków.

W ofercie Banku Pocztowego pojawiła się 12- miesięczna Lokata ze wsparciem o stałym oprocentowaniu 4,5% w skali roku. Aby założyć Lokatę, należy posiadać bezpłatne Nowe Konto Oszczędnościowe.

Nowy produkt Banku Pocztowego to połączenie lokaty i ubezpieczenia, gdyż do lokat od 2000 zł do 50 000 zł Bank oferuje darmowe ubezpieczenie od utraty pracy oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku utraty pracy suma ubezpieczenia może wynieść nawet 7,5% kwoty zdeponowanej na Lokacie ze wsparciem przez osobę ubezpieczoną. Oznacza to, że łączne oprocentowanie może wynieść aż 12% w skali roku. Nie ma ograniczeń co do liczby lokat założonych przez jednego klienta.

Wysokość kwoty jednorazowego świadczenia ubezpieczeniowego, jaka wypłacona zostanie w przypadku utraty pracy, uzależniona jest od czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz kwoty, jaka została zdeponowana na lokacie. Ubezpieczenie zaczyna działać już w kolejnym dniu po dokonaniu wpłaty na Lokatę ze wsparciem w Nowym Koncie Oszczędnościowym. 

Suma ubezpieczenia  z tytułu utraty pracy wynosi:

  •  1,5% kwoty wpłaconej przez ubezpieczonego na lokatę, nie więcej niż 750 zł, jeśli zdarzenie skutkujące wypłatą ubezpieczenia nastąpiło w okresie 60 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,

 

  •  7,5% kwoty wpłaconej przez ubezpieczonego na lokatę, nie więcej niż 3750 zł, jeśli zdarzenie skutkujące wypłatą ubezpieczenia nastąpiło po 60 dniach od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela na wypadek utraty pracy przez posiadacza Lokaty ze wsparciem w całym okresie ubezpieczenia ograniczona jest łącznie do kwoty 11 250 zł.

Ubezpieczenie obejmuje również tragiczne sytuacje losowe, jak śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W tej przykrej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci wskazanej przez posiadacza Lokaty osobie uposażonej 100% kwoty Lokaty, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Odpowiedzialność ubezpieczyciela na wypadek takiego zdarzenia ograniczona jest łącznie do 150 000 zł. 

Górna granica wypłacanego ubezpieczenia ograniczona jest do wskazanych kwot, również w przypadku posiadania przez Klienta Lokat o łącznej wartości przekraczającej 150 000 zł.

Założyć Lokatę ze wsparciem i uzyskać szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można w oddziałach Banku Pocztowego i placówkach Poczty Polskiej. 

Drukuj komunikat