Zmiana oprocentowania Nowego Konta Oszczędnościowego

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, Promocje, marketing, sponsoring

Od 9 marca br. podstawowe oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wyniesie 4% w skali roku. W dalszym ciągu dokonując płatności kartą klient może uzyskać oprocentowanie w wysokości nawet 8%.

Mimo wprowadzonych zmian oferta Nowego Konta Oszczędnościowego jest wciąż bardzo atrakcyjna na tle rynku. Dzięki programowi Ekstra Procent możliwe jest bowiem podniesienie oprocentowania konta do nawet 8% w skali roku.

Od 9 marca br. Bank Pocztowy wprowadza specjalne warunki programu Ekstra Procent. Teraz za każde 500 zł operacji bezgotówkowych wykonanych w danym miesiącu kartą płatniczą Banku, oprocentowanie konta oszczędnościowego wzrośnie w kolejnym miesiącu o 1 punkt procentowy, a nie jak dotychczas o 0,5 p.p. Tym sposobem oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego rosnąć będzie do 5%, 6%., 7%, a nawet 8% w skali roku. Maksymalna wartość salda Nowego Konta Oszczędnościowego, przy którym obowiązuje Ekstra Procent nie ulega zmianie i wynosi 10 tys. zł.  Saldo powyżej 10 tys. zł oprocentowane będzie według stawki podstawowej, wynoszącej aktualnie 4% w skali roku. W tabeli przedstawione są informacje o warunkach podnoszenia oprocentowania na NKO:

Łączna wartość operacji bezgotówkowych zrealizowanych przy użyciu karty płatniczej, rozliczonych przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym

Oprocentowanie NKO w następnym miesiącu kalendarzowym

poniżej 500 zł

oprocentowanie podstawowe NKO

od 500 zł do 999,99 zł

oprocentowanie podstawowe NKO
powiększone o 1,0 p.p. w skali roku

od 1000 zł do 1499,99 zł

oprocentowanie podstawowe NKO
powiększone o 2,0 p.p. w skali roku

od 1500 zł do 1999,99 zł

oprocentowanie podstawowe NKO
powiększone o 3,0 p.p. w skali roku

od 2000 zł wzwyż

oprocentowanie podstawowe NKO powiększone o 4,0 p.p. w skali roku

Jednocześnie, aktywne korzystanie z programu Ekstra Procent to dodatkowe oszczędności dla posiadaczy ROR w Banku Pocztowym. Wynika to z faktu, że w ramach stałej oferty Banku posiadacze kont rozliczeniowych płacąc kartą mogą uzyskać zwrot miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku. W przypadku Pocztowego Konta Nestor i Standard, wystarczy w ciągu miesiąca dokonać bezgotówkowych operacji na kwotę przynajmniej 500 zł, a dla Pocztowego Konta Plus - przynajmniej 1000 zł.

O tym, że klienci chcą mieć wpływ na wysokość oprocentowania Nowego Konta Oszczędnościowego świadczy fakt, iż posiadacze kart, którzy zapisali się do programu Ekstra Procent, w styczniu niemal dwukrotnie częściej płacili kartą, niż w miesiącu poprzednim.

Aby zgłosić się do programu, wystarczy być posiadaczem lub współposiadaczem Nowego Konta Oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), a także posiadać kartę płatniczą wydaną do ROR. Należy zadzwonić na infolinię Banku (0 801 100 500), podając numer NKO i numer karty płatniczej, które mają być powiązane w programie. Pod tym samym numerem telefonu uzyskać można informacje o kwocie operacji dokonanych kartą i uwzględnionych przy ustalaniu oprocentowania NKO w danym miesiącu oraz o aktualnej wysokości oprocentowania swojego Nowego Konta Oszczędnościowego.

Poza rachunkiem oszczędnościowym, Bank Pocztowy proponuje atrakcyjną ofertę lokat terminowych. Klienci odwiedzający Urzędy Pocztowe i Oddziały Banku, mogą skorzystać m.in. z Lokaty na 5-tkę oprocentowanej na poziomie 5% w skali roku, lokaty rocznej płacącej 5,5% odsetek lub 4-miesięcznej lokaty w rachunku o oprocentowaniu 5,4% w skali roku. Natomiast Klienci korzystający z Internetu w sklepie lokat on-line znajdą m.in. 10-dniową Killer lokatę z oprocentowaniem 7% w skali roku lub 3-miesięczną lokatę oprocentowaną na poziomie 6,2% w skali roku. Wszystkie wymienione lokaty są oprocentowane wg stopy stałej.

Drukuj komunikat