Wakacje kredytowe z Bankiem Pocztowym

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty, O Banku Pocztowym

Bank Pocztowy proponuje najkorzystniejsze na rynku warunki wakacji kredytowych w czasie walutowej zawieruchy i nie tylko.

Bank Pocztowy został wytypowany na łamach dziennika Rzeczpospolita (Rz, 26.02.09), jako najbardziej liberalny bank, w którym spłatę kredytu można zawiesić nawet na 18 miesięcy. Gdy kurs franka szwajcarskiego jest tak wysoki kredytobiorcy zadłużeni w tej walucie mają możliwość przejściowego zawieszenia spłaty kredytu. Również spłatę kredytów złotówkowych można zawiesić. Po zakończonym okresie wakacji kredytowych sporządzany jest nowy harmonogram spłat.

Uzyskanie prolongaty w Banku Pocztowym nie jest trudne. Bank nie wymaga udokumentowania powodu, dla którego występujemy o odroczenie płatności. Klient powinien spełnić formalne warunki takie, jak np. terminowość spłaty kredytu przynajmniej w okresie rocznym przed złożeniem wniosku. Z odpowiednim wnioskiem należy wystąpić przynajmniej na 10 dni przed wskazanym w harmonogramie terminem płatności kolejnej raty.

W ofercie Banku Pocztowego można znaleźć kredyty oparte na przejrzystych dla Klienta zasadach. Bank oferuje nie tylko standardowy kredy mieszkaniowy, ale także coraz bardziej popularny Kredy z dopłatami w ramach rządowego Programu „Rodzina na swoim".

Dzięki nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, wzrósł próg maksymalnej ceny za metr kwadratowy mieszkania, przez co więcej osób może skorzystać z kredytu z dopłatami do odsetek z budżetu Państwa. W ramach rządowego programu „Rodzina na swoim" o kredyt ubiegać się mogą:  małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno małoletnie dziecko lub dziecko (bez względu na jego wiek), na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub dziecko uczące się, do ukończenia przez nie 25 roku życia.

Najistotniejsze cechy kredytu z dopłatami w Banku Pocztowym to:

  • Dopłata do odsetek przyznawana jest na okres pierwszych 8 lat spłaty kredytu.
  • Maksymalna kwota kredytu może wynosić nawet 102 % kosztu inwestycji lub 100 % wartości rynkowej nieruchomości.
  • Okres kredytowania może wynieść nawet 35 lat.
  • Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu. W przypadku takiej decyzji Klient nie musi zwracać odsetkowej dotacji.
Drukuj komunikat