Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

O Banku Pocztowym

W dniu 4 listopada 2020 r. Paweł Kopeć, Członek Zarządu Banku Pocztowego, złożył rezygnację z funkcji w Zarządzie Banku Pocztowego, ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2020 r.


Paweł Kopeć związany jest z Bankiem Pocztowym od maja 2018 r., kiedy to rozpoczął sprawować funkcję Członka Zarządu.

Drukuj komunikat