Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

O Banku Pocztowym

Z dniem 17 października 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Rada Nadzorcza odwołała z dniem 17.10.2018 r. Sławomira Zawadzkiego z funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. i ze składu Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Rada Nadzorcza delegowała z dniem 17.10.2018 r. Jakuba Słupińskiego, Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A., tj. na okres nie dłuższy niż dwa miesiące - do dnia powołania Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. oraz powierzyła mu w okresie delegowania pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Drukuj komunikat