Bezpieczny podpis elektroniczny w Banku Pocztowym

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty

Bank Pocztowy, we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., jako pierwszy bank w Polsce wykorzystuje podpis elektroniczny na szeroką skalę - przy sprzedaży lokat on-line oraz kredytu gotówkowego.

Bank Pocztowy oferuje klientom dostęp do usług zarówno przez sieć 4,5 tys. urzędów pocztowych, 57 własnych oddziałów, jak i przez internet oraz telefon. Pracujemy nad usprawnieniem wielu procesów, związanych z obsługą klienta, czego efektem jest wykorzystanie na szeroką skalę podpisu elektronicznego - mówi Piotr Kamiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego SA. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest dla nas najbardziej przydatny w kanale internetowym, a także w sieci pocztowej, gdzie pracownicy obsługujący klienta nie są zatrudnieni przez bank i nie mogą w jego imieniu podpisywać umów - dodaje.

Do sprawnej obsługi sklepu z lokatami on-line i szybkiego kredytu gotówkowego Raz Dwa, Bank Pocztowy zbudował specjalny system typu klient-serwer, bazujący na dostarczanej przez KIR S.A. technologii. Rozwiązanie to podnosi wydajność obsługi i daje możliwość dotarcia z produktami Banku do dogodnego dla Klienta miejsca. Polega ono na wygenerowaniu dokumentu zawierającego dane osoby podpisującej dany dokument, a następnie przesłaniu podpisu z serwera do aplikacji klienckiej w celu zdalnego zweryfikowania i podpisania przez pracownika Banku.

Możliwości zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, równoważnego z mocy prawa podpisowi własnoręcznemu, jest już wiele. Przedsiębiorcy mogą opatrywać takim podpisem deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe, a także faktury VAT. Może on również służyć do tworzenia elektronicznej legitymacji studenckiej oraz dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Polskie prawo umożliwia także opatrywanie podpisem elektronicznym umów zawieranych drogą elektroniczną. I właśnie z takiej możliwości będą mogli skorzystać klienci Banku Pocztowego - mówi Kazimierz Małecki, Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. - Decyzja o wprowadzeniu przez Bank Pocztowy usług dla klientów indywidualnych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego wskazuje kierunek rozwoju usług bankowych w tym obszarze. Dzięki wprowadzanym zmianom e-podpis staje się narzędziem, które przynosi korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale także klientom indywidualnym - dodaje.

Podpis elektroniczny Bank Pocztowy wykorzystuje także w procesie zawierania umów o kredyt gotówkowy w urzędach pocztowych, co zdecydowanie przyspiesza całą procedurę i pozwala w istotny sposób zredukować koszty. Klient przy okienku pocztowym składa wniosek i już po chwili otrzymuje decyzję kredytową, wydruk umowy oraz (po podpisaniu umowy) pieniądze. Średni czas przyznawania kredytu to 9 min. Umowa kredytowa jest podpisywana przez pracownika Banku Pocztowego właśnie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

W 2009 roku zamierzamy mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku consumer finance. Mamy szybki, sprawny proces oraz rozległą sieć sprzedaży. Pracujemy nad tym, aby sieć pocztowa systematycznie zwiększała swoją efektywność. W tym roku chcemy sprzedać ok 400 mln kredytów gotówkowych - mówi Szymon Midera, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego SA. Mamy dobry produkt, który od 15 lutego intensywnie promujemy w telewizji, radio, portalach internetowych oraz oddziały poczty i banku. Działania reklamowe potrwają do 8 kwietnia. Już po pierwszych dniach kampani widzimy duże zainteresowanie produktem i trzykrotny przyrost liczby składanych wniosków. Kształtuje się on na poziomie 300 dziennie - dodaje.

Mocno zautomatyzowany proces dobrze sprawdza się już w internetowym sklepie Banku Pocztowego uruchomionym w lipcu 2008 roku. Po wypełnieniu wniosku o lokatę Klient otrzymuje od banku indywidualny rachunek wpłaty, na który zleca przelew. Bank Pocztowy weryfikuje wniosek z danymi nadawcy przelewu i zakłada lokatę. Potwierdzeniem zawarcia umowy i założenia lokaty jest dla Klienta umowa podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, która zostaje przesłana na podany we wniosku e-mail. Do tej pory z oferty sklepu z lokatami skorzystało 7,2 tys. osób, lokując w nim 40 mln zł.

Drukuj komunikat