„Ekstra Procent” w Banku Pocztowym – nawet 8% na Koncie Oszczędnościowym!

Nowości, zmiany, wyróżnienia dla oferty

Posiadając Nowe Konto Oszczędnościowe i dokonując transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą Banku Pocztowego można podnieść oprocentowanie swojego NKO do nawet 8% oraz otrzymać zwrot opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku ROR.

Już 1 stycznia 2009 r. Bank Pocztowy zaprasza do skorzystania z programu „Ekstra Procent". Klientom biorącym udział w programie i dokonującym operacji bezgotówkowych kartą płatniczą powiązaną w programie z Nowym Kontem Oszczędnościowym, wzrastać będzie oprocentowanie NKO. Łączna wartość operacji dokonanych przy użyciu karty i rozliczonych przez Bank Pocztowy w danym miesiącu kalendarzowym będzie powodować zmianę wysokości oprocentowania w kolejnym miesiącu. Zatem co miesiąc Klient będzie miał wpływ na to, ile wyniesie oprocentowanie jego Konta Oszczędnościowego. Maksymalnie może ono wzrosnąć nawet o 2,0 punkty procentowe w skali roku i osiągnąć aż 8%.

By skorzystać z programu „Ekstra Procent", należy być posiadaczem lub współposiadaczem Nowego Konta Oszczędnościowego (NKO) i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) oraz posiadaczem karty płatniczej Banku wydanej do ROR. Aby przystąpić do programu, wystarczy zadzwonić na infolinię Banku (0 801 100 500), podając numer NKO i numer karty płatniczej, które mają być powiązane w programie. Nowe Konto Oszczędnościowe można otworzyć w każdej placówce Banku Pocztowego, sieci Poczty Polskiej, przez Internet oraz za pośrednictwem infolinii Banku.

Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2009r. Klienci aktywnie używający kart płatniczych Banku Pocztowego będą mogli korzystać z ROR za darmo. Wystarczy, że kartami wydanymi do danego rachunku dokonane zostaną operacje bezgotówkowe o łącznej wartości przynajmniej 500 zł (dla Pocztowych Kont Standard i Nestor) lub przynajmniej 1000 zł (dla Pocztowego Konta Plus), by Bank Pocztowy w kolejnym miesiącu oddał opłatę pobraną za prowadzenie rachunku. Dzięki temu Klienci Banku korzystający z kart płatniczych do transakcji bezgotówkowych, zyskują podwójnie - mogą podnieść oprocentowanie swojego NKO i otrzymać zwrot kosztów związanych z prowadzeniem ROR.

Informacje o kwocie operacji dokonanych kartą i uwzględnionych przy ustalaniu oprocentowania NKO w danym miesiącu oraz o aktualnej wysokości oprocentowania swojego Nowego Konta Oszczędnościowego uzyskać można pod numerem infolinii Banku  (0 801 100 500).

Łączna wartość operacji bezgotówkowych zrealizowanych przy użyciu karty płatniczej, rozliczonych przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym

Oprocentowanie NKO w następnym miesiącu kalendarzowym

poniżej 500 zł

oprocentowanie podstawowe NKO

od 500 zł do 999,99 zł

oprocentowanie podstawowe NKO
powiększone o 0,5 punktu procentowego w skali roku

od 1000 zł do 1499,99 zł

oprocentowanie podstawowe NKO
powiększone o 1,0 punkt procentowy w skali roku

od 1500 zł do 1999,99 zł

oprocentowanie podstawowe NKO
powiększone o 1,5 punktu procentowego w skali roku

od 2000 zł wzwyż

oprocentowanie podstawowe NKO powiększone o 2,0 punkty procentowe w skali roku

Podwyższone oprocentowanie stosowane jest dla salda NKO nie wyższego niż kwota 10 000 zł. W przypadku, gdy saldo na NKO przekracza 10 000 zł, dla kwoty powyżej 10 000 zł stosowane jest oprocentowanie podstawowe dla NKO.

Więcej informacji o programie „Ekstra Procent" dostępnych jest w Regulaminie programu zamieszczonym na stronie internetowej Banku Pocztowego (www.pocztowy.pl) oraz poprzez infolinię Banku (0 801 100 500).

 

Drukuj komunikat