Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Rada Nadzorcza 9 listopada 2020 r. odwołała Tomasza Dąbrowskiego z funkcji Członka Zarządu oraz ze składu Zarządu Banku Pocztowego z dniem 9 listopada br. 

Jednocześnie 9 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza delegowała Michała Leskiego, Sekretarza Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego od 10 listopada 2020 r. Michał Leski powierzone mu czynności w Zarządzie Banku Pocztowego wykonywał będzie do czasu powołania przez Radę Nadzorczą do składu Zarządu Banku Pocztowego osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialnego za obszar współpracy z Grupą Poczty Polskiej, Operacji i Skarbu lub członka Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialnego za obszar Biznesu i IT - w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej - jednak nie dłużej niż do 28 grudnia 2020 r..

Tomasz Dąbrowski związany był z Bankiem Pocztowym od czerwca 2019 r., kiedy to rozpoczął sprawować funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego.

 

Drukuj komunikat