Premia za transfer na Ukrainę – nowa promocja Banku Pocztowego

Od poniedziałku 10 września 2018 r., w ramach nowej odsłony promocji Banku Pocztowego, przekaz pieniędzy na Ukrainę z konta w Banku Pocztowym jest jeszcze atrakcyjniejszy – Bank m.in. zniósł opłatę za realizację premiowego transferu oraz podniósł kwotę, jaką można przekazać na preferencyjnych warunkach.

„Premia za Transfer na Ukrainę II”, którą Bank Pocztowy wprowadził do oferty 10 września 2018 r. jest uatrakcyjnieniem dotychczas obowiązującej promocji i polega na możliwości transferu środków na Ukrainę z konta w Banku Pocztowym  przekazem MoneyGram całkowicie bezpłatnie.

Klienci mogą wykonać w trakcie trwania promocji 6 transferów (wcześniej 3) do kwoty 2250 zł każdy (wcześniej do 900 zł). Promocja dotyczy każdego pierwszego transferu w danym miesiącu.

- Polska z „rynku odbiorcy” staje się także „rynkiem nadawcy”, a więc wzrasta liczba transferów pieniężnych z naszego kraju na zewnątrz. Duży udział w tym rynku mają właśnie obywatele Ukrainy, dlatego oferta Banku Pocztowego przygotowana z myślą o nich jest rozwijana i coraz bardziej konkurencyjna – mówi Karolina Stefanowicz, Dyrektor Departamentu Produktów Depozytowych i Ubezpieczeń Banku Pocztowego.

Promocja „Premia za Transfer na Ukrainę II” będzie trwała do 31 grudnia 2019 r. i dotyczy rachunków w Banku Pocztowym zakładanych od 10 września br.  do 30 czerwca 2019 r. Z promocji skorzystać mogą także Klienci, którzy założyli konto w okresie od 15 marca do 10 września br. - wówczas suma premiowanych transferów z pierwszej oraz obecnej odsłony promocji nie może być wyższa niż 6 sztuk.

Oferta Banku Pocztowego dla obywateli Ukrainy jest konsekwentnie uzupełniana. Wcześniej Bank udostępnił w tym języku m.in. Contact Centre, stronę www, oraz ograniczył do jednego liczbę dokumentów wymaganych do otwarcia konta przez obywateli Ukrainy, a wkrótce w wybranych placówkach pojawią się znający także ten język doradcy Klientów.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.pocztowy.pl.

Drukuj komunikat