Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Z dniem 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała dwóch zmian w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Rada Nadzorcza odwołała z dniem 30.05.2018 r. Jerzego Konopkę z funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Rada Nadzorcza powołała z dniem 30.05.2018 r. Tomasza Jodłowskiego na funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na objęcie przez Tomasza Jodłowskiego nadzoru zarządzania ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Tomasz Jodłowski z Bankiem Pocztowym związany jest od grudnia 2016 r., a od stycznia 2017 jako Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka. W sektorze bankowym pracuje od 1999 r.

Więcej informacji na temat Zarządu Banku Pocztowego S.A. znaleźć można TUTAJ.

Drukuj komunikat