teaser.jpg

r.

Monika Kurtek wśród trzech najlepszych ekonomistów w Polsce

Główna Ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zajęła 3 miejsce w organizowanym już po raz ósmy konkursie na najlepszych analityków makroekonomicznych. Kapituła przyznała tę nagrodę za najcelniejsze prognozy dotyczące koniunktury polskiej gospodarki w 2015 roku. 

Trafność prognoz Moniki Kurtek, Głównej Ekonomistki Banku Pocztowego, w szczególności bardzo dobre wyczucie rynku pracy, pozwoliło jej na zajęcie wysokiego, 3 miejsca wśród działających na polskim rynku ekonomistów.

- Miejsce na podium w tak prestiżowym konkursie, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę uczestników, jest dla mnie ogromną radością. Jednocześnie jest to duże wyzwanie, aby w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki – mówi Monika Kurtek, Główna Ekonomistka Banku Pocztowego.

By znaleźć się w prestiżowym gronie najlepszych analityków makroekonomicznych, uczestnicy konkursu musieli pod koniec każdego kwartału przesłać prognozy na cztery kolejne kwartały dla pięciu kluczowych wskaźników makroekonomicznych: zmiany PKB, zmiany inwestycji, zmiany indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), stopy bezrobocia oraz salda obrotów bieżących. Wszystkie prognozy, w oparciu o ich celność, otrzymywały określoną liczbę punktów. Na tej podstawie spośród 42 uczestników konkursu wyłaniani byli laureaci – najlepsi ekonomiści w Polsce.

Konkurs, w którym wśród laureatów znalazła się Monika Kurtek, organizowany był już po raz ósmy przez redakcje „Rzeczpospolitej” oraz „Parkietu”, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.


--------------------

Monika Kurtek - Główna Ekonomistka Banku Pocztowego. Do Banku Pocztowego trafiła z Banku BPH. W latach 2000-2005 związana była z Ministerstwem Finansów - Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu finansów przedsiębiorstw i podatków, a także doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła również szereg kursów z zakresu makroekonomii, m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Stanach Zjednoczonych i Austrii oraz w Japonii.

Załączniki

Monika Kurtek.jpg

Monika Kurtek.jpg

Monika Kurtek.jpg

rozmiar pliku: 1.7 MB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły