Bank Pocztowy SA

11.10.2017

Bank Pocztowy przystąpi do projektu edukacyjnego

Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A. działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podejmują wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwszym krokiem na drodze realizacji wspólnego projektu jest podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.

Strony deklarują zamiar współpracy na rzecz inicjowania i realizacji działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mając na względzie troskę o kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz potrzebę realizacji działań na rzecz promocji kultury i tożsamości narodowej oraz przybliżenia historii Polski niepodległej.

Bank Pocztowy S.A. i PERN S.A. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zamierzają wspólnie prowadzić przedsięwzięcia, których realizacja przewidywana jest na 2018 rok i kolejne lata. Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie wspierać projekt merytorycznie i koncepcyjnie, m.in. udostępniając materiały znajdujące się w zasobach obu instytucji.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny pn. „Plecak sztubaka”, kalendarz edukacyjny prezentujący sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca m.in. materiały merytoryczne, scenariusze lekcji, konkursy wiedzy dla uczniów.

 

Dodatkowe informacje:

Bartosz Trzciński
Bank Pocztowy SA
e-mail: b.trzcinski@pocztowy.pl
tel.: 022 328 74 71
ul. Puławska 111 B
02-707 Warszawa